...

ДАПАМОЖНІК ПА КАТЭХЕЗЕ

КАТЭХІЗІС

 ПРА ПАНА БОГА

 І. Хто такі Бог?

-  Пан Бог - дасканалы Дух, Стварыцель неба і зямлі, а таксама наш найлепшы Айцец. Бог ёсць адзін у трох Асобах: Бог Айцец, Сын Божы і Дух Святы.

2. Чаму Пана Бога мы называем Духам?

-  Бога мы называем Духам, бо Ён не мае цела.

3. Як мы называем Бога ў трох Асобах?

-  Бога ў трох Асобах мы называем Найсвяцейшай Тройцай.

4. Чаму Пана Бога мы называем вечным?

-  Бога мы называем вечным, бо Ён заўсёды быў, ёсць і будзе.

5. Дзе ёсць Бог?

-  Бог ёсць на небе, на зямлі і на кожным месцы.

6. Чаму Пана Бога мы называем Усёбачным?

-  Бога мы называем Усёбачным, бо Ён усё бачыць і ўсё ведае, нават нашыя думкі і жаданні.

7. Чаму Пана Бога мы называем Стварыцелем?

-  Бога мы называем Стварыцелем, бо Ён стварыў усё з нічога.

8. Чаму Пана Бога мы называем найлепшым Айцом?

-  Бога мы называем нашым найлепшым Айцом, бо Ён любіць усіх людзей як сваіх дзяцей і клапоціцца аб кожным сваім стварэнні.

9. Чаму Пана Бога мы называем справядлівым?

-  Бога мы называем справядлівым, бо Ён за добрае ўзнагароджвае, а за злое карае.

10. Чаму Пана Бога мы называем міласэрным?

-  Бога мы называем міласэрным, бо Ён ахвотна прабачае нам нашыя грахі, калі мы раскайваемся ў іх.

ПРА АНЁЛАЎ

11. Хто такія анёлы?

-  Анёлы - гэта духі, якія маюць розум і вольную волю, але не маюць цела.

12. Навошта Пан Бог стварыў анёлаў?

-  Бог стварыў анёлаў каб яны праслаўлялі Яго, дапамагалі людзям у збаўленні і радаваліся шчасцем у небе.

13. Як мы называем анёлаў, якія нам дапамагаюць?

-  Анёлаў, якія нам дапамагаюць, мы называем Анёламі Ахоўнікамі.

14. Ці ўсе анёлы былі паслухмяныя Пану Богу?

-  Некаторыя анёлы ўзбунтаваліся і не захацелі служыць Пану Богу.

15. Што сталася з анёламі, якія адмовіл: ся выконваць волю Пана
Бога?

-  Гэтыя анёлы трапілі ў пекла. Там яны ўжо не могуць бачыць Бога і церпяць вечныя пакуты.

16. Як мы называем анёлаў, якія ўзбунтаваліся?

 -  Анёлаў, якія ўзбунтаваліся, мы называем злымі духамі, д'ябламі, сатаной.

17. Што робяць злыя духі?

-  Злыя духі спакушаюць людзей, каб яны не слухаліся Бога.

ПРА ЧАЛАВЕКА

18. Хто стварыў чалавека?

 -  Чалавека стварыў Пан Бог.

19. Хто такі чалавек?

-  Чалавек - гэта Божае стварэнне, якое мае цела і несмяротную душу.

20. Да каго падобна душа чалавека?

-  Душа чалавека падобна да Пана Бога, бо яна - дух, яна мае розум, вольную волю і ніколі не памірае.

 21. Навошта Пан Бог стварыў чалавека?

 Пан Бог стварыў чалавека, каб чалавек любіў Пана Бога,
выконваў Яго волю, а пасля смерці быў з Ім у небе.

22. Чаму першыя людзі былі шчаслівымі?

-  Першыя людзі былі вельмі шчаслівымі, бо былі любімымі Божымі дзецьмі. Яны сябравалі з Богам, не хварэлі і не павінны былі памерці.

23. Чаму болып за ўсё радаваліся першыя людзі?

-  Першыя людзі больш за ўсё радаваліся таму, што мелі асвячальнуюласку

24. Што дае асвячальная ласка?

-  Асвячальная ласка чыніць душу прыгожай і прыемнай Богу,
яднае нас з Езусам Хрыстом і дае права на вечнае жыццё ў небе.

ПРА ПЕРШАРОДНЫ ГРЭХ

25.  Чаго Пан Бог патрабаваў ад першых людзей?

-  Бог патрабаваў, каб першыя людзі любілі Яго і былі Яму паслухмяныя.

26. Ці заўсёды першыя людзі былі паслухмянымі Пану Богу?

- Першыя людзі не заўсёды былі паслухмянымі Богу. Злы дух падгаварыў іх да непаслухмянасці.

27. Як называецца непаслухмянасць першых людзей?

-  Непаслухмянасць першых людзей называецца першародным грахом.

28. Як былі пакараныя першыя людзі за свой грэх?

-  Яны страцілі асвячальную ласку, права на вечнае жыццё ў небе. Яны перасталі быць Божымі дзецьмі. Пан Бог папярэдзіў іх, што яны будуць цяжка працаваць, хварэць і паміраць.

29. Якія наступствы першароднага граху?

-  Гэтая кара перайшла на ўсіх людзей, гэта значыць, што кожны чалавек нараджаецца з першародным грахом, не мае асвячальнай ласкі.

 30. Хто быў вольны ад першароднага граху?

- Толькі Маці Божая была вольная ад першароднага граху, таму мы называем Яе Беззаганнай, Прачыстай.

ПРА АПОШНІЯ РЭЧЫ ЧАЛАВЕКА

31. Што такое смерць?

- Смерць - гэта аддзяленне душы ад цела.

32. Што адбываецца з душой пасля смерці чалавека?

-  Пасля смерці душа чалавека прадстае перад Божым судом.

33. Што адбываецца пасля суда?

-  Пасля суда душа альбо атрымлівае ўзнагароду вечнага шчасця ў небе (рай), альбо ачышчаецца ў чыстцы, альбо атрымлівае прысуд вечнай кары ў пекле.

34. У чым заключаецца вечнае шчасце ў небе?

-  Душы ў раі шчаслівыя, бо бачаць Пана Бога, знаходзяцца разам з Езусам Хрыстом, Найсвяцейшай Паннай Марыяй, анёламі і святымі.

35. Якую кару атрымліваюць асуджаныя ў пекле?

-  Асуджаныя ў пекле не бачаць Бога і церпяць вечныя мукі.

36. Што адбываецца з душою ў чыстцы?

-  У чыстцы душа некаторы час пакутуе за свае грахі, а потым пераходзіць у рай.

37. Калі цела атрымае ўзнагароду ці вечнае пакаранне?

-  Напрыканцы свету ўсе ўваскрэснуць. Падчас Апошняга Суда чалавек атрымае альбо ўзнагароду вечнага шчасця, альбо вечнае пакаранне.

ПРА БОЖЫЯ ЗАПАВЕДЗІ

38. Што Бог даў людзям, каб яны ведалі, як жыць?

-  Пан Бог даў людзям сумленне і 10 запаведзяў.

39. Як гучыць першая запаведзь?

-  Я - Пан Бог твой, не май іншых багоў, апроч Мяне.

 40. Калі мы выконваем першую запаведзь?

-  Першую запаведзь мы выконваем, калі верым у Пана Бога і ва ўсё, што Ён аб'явіў, размаўляем з Ім на малітве, пазнаём Яго праз чытанне Бібліі і на занятках па рэлігіі.

41.Як гучыць другая запаведзь?

-  He ўжывай імя Пана Бога твайго дарэмна.

42. Калі мы выконваем другую запаведзь?

-  Другую запаведзь мы выконваем, калі імя Пана Бога вымаўляем з пашанаю, калі з пашанаю вымаўляем імёны Маці Божай і святых, калі шануем асвячоныя рэчы і месцы, калі з павагай адносімся да асобаў, пасвечаных Богу, калі адпаведна паводзім сябе ў касцёле.

43. Як гучыць трэцяя запаведзь?

-  Памятай дзень святы святкаваць.

44. Калі мы выконваем трэцюю запаведзь?

-  Мы выконваем трэцюю запаведзь, калі ў нядзелю і ў прадпісаныя святы дні ўдзельнічаем у святой Імшы, аддаючы пашану Пану Богу, калі ў гэтыя дні не робім неабавязковую працу, калі адводзім час на адпачынак і добрыя ўчынкі.

45. Як гучыць чацвёртая запаведзь?

-  Шануй бацьку свайго і маці сваю.

46. Калі мы выконваем чацвёртую запаведзь?

-  Мы выконваем чацвёртую запаведзь, калі любім і шануем сваіх бацькоў, слухаемся іх і дапамагаем ім, а таксама калі з пашанаю адносімся да настаўнікаў, выхавацеляў і старэйшых, калі любім і молімся за сваю Айчыну.

47. Як гучыць пятая запаведзь?

-  He забівай.

48. Калі мы выконваем пятую запаведзь?

-  Мы выконваем пятую запаведзь, калі клагюцімся пра жыццё і здароўе сваё і бліжніх: выконваем правілы дарожнага руху, не курым і не ўжываем алкагольных напояў, не б'ёмся, апранаемся адпаведна надвор'ю, не крыўдзім бліжніх, а таксама калі беражліва адносімся да прыроды.

49. Як гучаць шостая і дзевятая запаведзі?

-    Шостая: не чужалож.

-    Дзевятая: не пажадай жонкі бліжняга твайго.

50. Калі мы выконваем шостую і дзевятую запаведзі?

-  Шостую і дзевятую запаведзі мы выконваем, калі захоўваем сціпласць і сарамлівасць у думках, словах, адзенні, учынках, калі пазбягаем бессаромных паводзінаў, сяброўстваў, фільмаў і фотаздымкаў

Святы Дух асвяціў нашае цела падчас хросту. Нашае цела з'яўляецца святыняй Духа Святога, таму трэба шанаваць годнасць свайго цела.

51. Як гучаць сёмая і дзесятая запаведзі?

-    Сёмая: не крадзі.

-    Дзесятая: не пажадай нічога, што належыць бліжняму твайму.

52. Калі мы выконваем сёмую і дзесятую запаведзі?

-  Сёмую і дзесятую запаведзі мы выконваем, калі захоўваем сваю маёмасць і маёмасць іншых, калі беражом агульную маёмасць, калі вяртаем знойдзеныя ці пазычаныя рэчы, не бяром нічога без дазволу і не прысвойваем сабе чужую маёмасць, калі шануем працу іншых людзей, калі мы не зайздросцім.

53. Як гучыць восьмая запаведзь?

-  He сведчы фальшыва супраць бліжняга твайго.

54. Калі мы выконваем восьмую запаведзь?

-  Мы выконваем восьмую запаведзь, калі гаворым праўду, не
выдумваем, не паклёпнічаем на іншых, не абгаворваем бліжніх
і прызнаём сваю віну, калі мы вінаватыя.

55. Якая Божая запаведзь з'яўляецца самай галоўнай?

-  Самая галоўная запаведзь - гэта запаведзь любові: любі Пана Бога твайго ўсім сэрцам тваім і ўсёю душою тваёю, і ўсім розумам тваім. Любі бліжняга твайго, як самога сябе.

ПРА КАСЦЁЛЬНЫЯ НАКАЗЫ

56. Якія ёсць яшчэ наказы, абавязковыя для кожнага хрысціяніна?

-  Абавязковымі для кожнага хрысціяніна з'яўляюцца яшчэ каcцёльныя наказы.

57. Хто даў Касцёлу права ўстанаўліваць наказы?

-  Гэтае права даў Касцёлу Сам Езус Хрыстус.

58. Колькі ёсць касцёльных наказаў?

-  Ёсць пяць касцёльных наказаў:

     1. У нядзелі і прадпісаныя святы ўдзельнічаць у святой Імшы і не рабіць  неабавязковай працы.

     2   Прынамсі раз у год прыступаць да сакрамэнту пакаяння.

    3.  Прынамсі раз у год, у Велікодны перыяд, прыняць святую Камунію.

  4.  Захоўваць ва ўстаноўленыя дні пост і ўстрыманне ад мясных страваў, а ў перыяды пакаяння не ўдзельнічаць у забавах.

     5.  Дапамагаць у патрэбах супольнасці Касцёла.

ПРА ГРЭХ

59. Што такое грэх?

-  Грэх - гэта свядомае і дабравольнае парушэнне Божых запаведзяў альбо касцёльных наказаў.

60. Ці ўсе грахі аднолькавыя?

-  He ўсе грахі з'яўляюцца аднолькавымі. Ёсць грахі смяротныя (цяжкія) і лёгкія.

61. Калі чалавек здзяйсняе смяротны грэх?

-  Калі свядома і дабравольна парушае запаведзь у сур'ёзнай матэрыі.

62. Якія наступствы мае смяротны грэх?

-  Праз смяротны грэх чалавек адыходзіць ад Пана Бога і страчвае асвячальную ласку.

ПРА ЕЗУСА ХРЫСТА

63. Хто такі Езус Хрыстус?

-  Езус Хрыстус - Сын Божы, які стаў чалавекам дзеля нашага збаўлення.

64. Якім чынам Езус Хрыстус нас збавіў?

-  Езус Хрыстус збавіў нас праз свае пакуты і смерць на крыжы.

65. Хто з'яўляецца Айцом Езуса Хрыста?

-  Айцом Езуса Хрыста ёсць Бог Айцец.

66. Хто з'яўляецца Маці Езуса?

-  Маці Езуса - Найсвяцейшая Панна Марыя.

67. Кім быў святы Юзаф?

-  Святы Юзаф быў апекуном Езуса.

68. Чаму Маці Божую называем Найсвяцейшай?

-  Маці Божую мы называем Найсвяцейшай, бо Яна не мела ніводнага граху і была поўная Божай ласкі.

69. Чаму мы называем Яе Беззаганнай?

-  Мы называем Яе Беззаганнай, бо з першых хвілінаў свайго жыцця Яна была вольная ад першароднага граху.

ПРА БОЖУЮ ЛАСКУ

70. Што неабходна чалавеку для таго, каб атрымаць збаўленне?

-  Для таго, каб атрымаць збаўленне, чалавеку неабходна Божая ласка.

71. Хто выслужыў нам Божую ласку?

-  Ласку Божую выслужыў нам Збаўца свету Езус Хрыстус.

72. Якая ёсць Божая ласка?

-  Ёсць ласка асвячальная і дзейсная.

73. Што такое асвячальная ласка?

-  Асвячальная ласка - гэта Божы дар, дзякуючы якому мы становімся Божымі дзецьмі, яна дае нам звышнатуральнае жыццё і права на вечнае жыццё з Панам Богам у небе.

74. Калі мы ўпершыню атрымліваем асвячальную ласку?

-  Першы раз асвячальную ласку мы атрымліваем у сакрамэнце святога хросту.

75. Калі чалавек губляе асвячальную ласку?

-  Чалавек губляе асвячальную ласку, калі здзяйсняе цяжкі грэх.

76. Калі мы зноў можам атрымаць асвячальную ласку?

-  Асвячальную ласку зноў можам атрымаць дзякуючы сакрамэнту пакаяння.

77.  Што такое дзейсная ласка?

-  Дзейсная ласка - гэта Божая дапамога ў выкананні добрых учынкаў, патрэбных для збаўлення.

ПРА СВЯТЫЯ САКРАМЭНТЫ

78. Што такое святыя сакрамэнты?

-  Сакрамэнты - гэта дзейсныя знакі ласкі, устаноўленыя Езусам Хрыстом і даручаныя Касцёлу, праз якія мы атрымліваем Божую ласку.

79. Колькі ёсць святых сакрамэнтаў?

-  Ёсць сем сакрамэнтаў:

     І.     Хрост.     

    2.    Канфірмацыя.      

    3.    Эўхарыстыя.      

   4.    Пакаянне.

   5.    Намашчэнне хворых.     

   6.    Пасвячэнне.      

   7.    Сужэнства.

80. Якія сакрамэнты можна прымаць толькі раз у жыцці?

-  Раз у жыцці можна прымаць хрост, канфірмацыю, пасвячэнне.

ПРА СВЯТЫ ХРОСТ

81. Што такое хрост?

- Святы хрост - гэта першы і самы неабходны сакрамэнт, праз які Хрыстус вызваляе нас ад першароднага граху і іншых асабістых грахоў, яднае нас з сабою, дае нам Божае жыццё і ўключае ў святы Касцёл.

82. Хто ўдзяляе сакрамэнт хросту?

-  Сакрамэнт хросту ўдзяляе біскуп, святар альбо дыякан, але пры неабходнасці хрысціць можа любы чалавек.

83. Якім чынам удзяляецца хрост?

-  Святы хрост удзяляецца такім чынам: галава кандыдата да хросту паліваецца вадой і адначасова гаворацца словы: «(называецца імя), я цябе хрышчу ў імя Айца і Сына, і Духа Святога».

ПРА САКРАМЭНТ ПАКАЯННЯ

84. Што такое сакрамэнт пакаяння?

-  Сакрамэнт пакаяння - гэта сакрамэнт, у якім Пан Езус праз пасрэдніцтва святара прабачае нам грахі, учыненыя намі пасля хросту

85. Якія ўмовы неабходна выканаць, каб сакрамэнт пакаяння быў

сапраўдным і карысным для нашай душы?

-  Для таго, каб Езус Хрыстус прабачыў нам грахі ў сакрамэнце пакаяння, неабходна:

     1.    Зрабіць рахунак сумлення.

     2.    Шкадаваць за грахі.

     3.    Прыняць цвёрдае пастанаўленне выправіцца.

     4.    Шчыра вызнаць свае грахі.

     5.    Выканаць прызначаную пакуту.

86. Што такое рахунак сумлення?

-  Рахунак сумлення - гэта разважанне над тым, як мы выконвалі волю Пана Бога, і прыпамінанне сваіх грахоў.

87. Што такое жаль за грахі?

-  Жаль за грахі - гэта раскаянне за ўчыненыя грахі, жаль аб тым, што мы не выканалі волю Пана Бога і пакрыўдзілі бліжняга.

88.  Што такое цвёрдае пастанаўленне выправіцца?

-  Цвёрдае пастанаўленне выправіцца - гэта шчырае жаданне пазбягаць грахоў і рашэнне змяніць да лепшага сваё жыццё.

89. Што такое споведзь?

-  Споведзь - гэта вызнанне ўсіх сваіх грахоў перад Богам у прысутнасці святара, каб атрымаць прабачэнне.

90. Якой павінна быць споведзь?

-  Споведзь павінна быць шчырай і поўнай - гэта значыць, трэба прызнацца ва ўсіх грахах, сказаць, як часта мы іх рабілі і чаму.

91. Што нам дае добрая споведзь?

-  Пасля добрай споведзі Пан Бог адпускае нам грахі, вяртае страчаную намі асвячальную ласку і дае дзейсныя ласкі для захавання запаведзяў.

92. Што такое выкананне прызначанай пакуты?

-  Гэта выкананне дадзенага падчас споведзі задання і напраўленне крыўды, учыненай бліжняму.

ПРА САКРАМЭНТ ЭЎХАРЫСТЫІ

93. Што такое Найсвяцейшы Сакрамэнт?

-  Найсвяцейшы Сакрамэнт - гэта сапраўднае Цела і Кроў Езуса Хрыста ў постаці хлеба і віна.

94.  Хто прысутнічае ў Найсвяцейшым Сакрамэнце?

-  У Найсвяцейшым Сакрамэнце прысутнічае жывы Езус Хрыстус.

95. Якія сакрамэнты ўстанавіў Езус Хрыстус падчас Апошняй Вячэры?

-  Падчас Апошняй Вячэры Езус Хрыстус устанавіў сакрамэнт
Эўхарыстыі і сакрамэнт пасвячэння.

96. Што здзяйсняе Езус падчас Ахвяры святой Імшы?

-  У Ахвяры святой Імшы Езус ахвяруе сябе за нас свайму нябеснаму Айцу і корміць нас сваім Целам.

97.  Што такое святая Камунія?

-  Святая Камунія - гэта прыняцце Цела і Крыві Езуса Хрыста ў постаці хлеба (часам - хлеба і віна).

98.  Што дае святая Камунія?

-  Святая Камунія яднае нас з Езусам Хрыстом, а таксама з Айцом і Духам Святым. Яна ўмацоўвае ў нас любоў да Бога і бліжняга, памнажае ў нас асвячальную ласку і дае дзейсную ласку.

99. Хто можа прымаць святую Камунію?

-  Кожны, хто знаходзіцца ў стане асвячальнай ласкі (не мае на душы цяжкага граху) і прагне з'яднацца з Езусам Хрыстом.

ПРА ІНШЫЯ САКРАМЭНТЫ

100. Што такое канфірмацыя?

-  Канфірмацыя - гэта сакрамэнт, праз які Дух Святы распальвае ў душы любоў і дае свае дары, умацоўвае хрысціяніна, каб ён вызнаваў сваю веру, абараняў яе і жыў паводле гэтай веры.

101. Што такое сакрамэнт намашчэння хворых?

-  Намашчэнне хворых - гэта сакрамэнт, праз які Хрыстус злучае цярпенне хворага са сваім цярпеннем, адпускае грахі, дае асаблівыя ласкі. Сакрамэнт намашчэння хворых часам прыносіць палёгку і аздараўленне.

102. Што такое сакрамэнт пасвячэння?

-  Пасвячэнне - гэта сакрамэнт, праз які Хрыстус дае выбраным і адпаведна падрыхтаваным мужчынам уладу складаць Ахвяру святой Імшы, удзяляць святыя сакрамэнты і дае ласку для годнага служэння.

103. Што такое сакрамэнт сужэнства?

-  Сужэнства - гэта сакрамэнт, у якім хрысціяне - мужчына і жанчына вольнага стану - заключаюць паміж сабою непарыўны саюз і атрымліваюць ласку для вернага выканання ўзятых абавязкаў.

104. Якія галоўныя абавязкі сужэнцаў?

-  Жыць у згодзе, любові і вернасці да смерці.    

-  Разам выхоўваць дзяцей і клапаціцца пра іх зямное жыццё і рэлігійнае выхаванне.

-    Дапамагаць адно аднаму ў імкненні да зямнога і вечнага шчасця.

ПРА СВЯТЫ КАСЦЁЛ

105. Адкуль мы ведаем пра Пана Бога, пра Яго сутнасць?

-  Сам Пан Бог аб'явіў людзям праўду пра сябе. Гэтую праўду перадае нам Касцёл.

106. Што такое Касцёл?

-  Касцёл - гэта сям'я Божая, супольнасць хрысціянаў, якія пад кіраўніцтвам Езуса Хрыста, наступнікам якога з'яўляецца Папа Рымскі, імкнуцца да збаўлення, вызнаючы адну веру і прымаючы адны і тыя ж святыя сакрамэнты.

107. Каму Хрыстус даручыў навучаць людзей усяму, што аб'явіў Бог?

-  Хрыстус даручыў гэта Апосталам і іх пераемнікам.

108. Якога Апостала Хрыстус выбраў сваім наступнікам?

-  Езус Хрыстус выбраў сваім наступнікам святога Пятра.

109. Хто з'яўляецца наступнікам святога Пятра?

-  Наступнікам святога Пятра з'яўляецца біскуп Рыма – гэта значыць, Святы Айцец, Папа Рымскі.

110. Хто з'яўляецца наступнікамі Апосталаў?

-  Наступнікамі Апосталаў з'яўляюцца біскупы.

111. Хто дапамагае біскупам навучаць людзей таму, што аб'явіў Бог?

-  Навучаць таму, што аб'явіў Бог, дапамагаюць біскупам святары і дыяканы.

112. Якія галоўныя абавязкі хрысціяніна?

-  Кожны хрысціянін павінен:

верыць у тое, што аб'явіў Бог, і чаму навучае Касцёл; выконваць Божыя запаведзі і касцёльныя наказы; прымаць святыя сакрамэнты; маліцца і рабіць добрыя ўчынкі.

КАТЕХИЗИС

  О БОГЕ

 1. Кто такой Господь Бог?

-   Господь  Бог -  совершеннейший   Дух,   Творец   неба   и   земли   и   наш   наилучший Отец.

2. Почему Господа Бога мы называем Духом?

-   Господа Бога мы называем Духом, потому что Он бесплотен.

3.   Как мы называем Бога в трёх Лицах?

-   Бога в трёх Лицах мы называем Пресвятой Троицей.

4.  Был ли Господь Бог всегда и всегда ли будет?

-   Господь Бог был всегда,  есть и будет всегда и поэтому  Господа  Бога мы  называем  вечным.

5.  Где находится Господь Бог?

-   Господь Бог находится на небе, на земле и на каждом месте.

6.  Почему Господа Бога мы называем Всезнающим?

-   Господа Бога мы называем Всезнающим,  потому что Он знает  всё,  даже  наши мысли и желания.

7.  Почему Господа Бога мы называем Творцом?

-   Господа  Бога мы  называем  Творцом,  потому  что  Он  сотворил   всё из    ничего.

8.  Почему мы называем Господа Бога наилучшим Отцом?

-   Мы  называем  Господа  Бога  наилучшим  Отцом,   потому  что  Он  любит   всех  людей  как  

    Своих детей и заботится о каждом   Своём творении.

9.  Почему Господа Бога мы называем справедливым?

-   Господа   Бога  мы   называем   справедливым,   потому  что  Он  за  добро   вознаграждает,  а   за зло карает.

10. Почему Господа Бога мы называем милосердным?

 -    Господа Бога мы называем милосердным, потому что Он  охотно  прощает нас, если  мы раскаиваемся в своих грехах.

 ОБ АНГЕЛАХ

 11.  Кто такие Ангелы?

-    Ангелы — это духи, обладающие разумом и свободной волей,  но не имеющие тела.

12.  Для чего Господь Бог сотворил Ангелов?

-    Господь  Бог  сотворил  Ангелов,   чтобы они  прославляли Бога,  помогали   людям  и  были  счастливы на Небесах.

13. Как мы называем Ангелов, которые нам помогают?

-    Ангелов, которые нам помогают, мы называем Ангелами Хранителями.

14. Все ли Ангелы остались послушными Господу Богу?

-    Некоторые Ангелы взбунтовались  и  не  захотели служить  Господу Богу.

15. Как Господь Бог наказал взбунтовавшихся Ангелов?

 -   Взбунтовавшихся  Ангелов Господь Бог низверг в ад,  где они   не   видят    Господа и терпят  вечные муки.

16. Как мы называем взбунтовавшихся Ангелов?

- Взбунтовавшихся Ангелов мы называем дьяволами или злыми  духами.

17. Что делают злые духи?

-     Злые духи искушают людей, чтобы они не были послушны Богу.

О ЧЕЛОВЕКЕ

 18. Откуда взялся человек?

-    Человека сотворил Господь Бог.

19. Кто такой человек?

-    Человек -  это Божье творение, состоящее из тела и  бес­смертной   души.

20. На кого похожа человеческая душа?

-    Человеческая душа  похожа  на  Господа  Бога,  т.е.  она  является  ду­хом,    обладает  разумом  и свободной волей и никогда не умирает.

21. Зачем Господь Бог сотворил человека?

-   Господь  Бог  сотворил  человека  для  того, чтобы человек любил    Господа,   выполнял  Его  волю, а после смерти достиг Царства Небесного.

22. Почему первые люди были счастливы?

-   Первые  люди  были  счастливы,  потому что они были  возлю­бленными  детьми  Божьими,  труд был  для  них  лёгок  и приятен,  не  болели  и  не   должны были умирать.

23. Чему больше всего радовались первые люди?

-    Первые   люди   больше   всего   радовались   тому,    что   в   их   душах   была   освящающая  благодать.

24. Что делает освящающая благодать с душой человека?

-   Освящающая  благодать  делает душу человека прекрасной   в  очах Божьих,   соединяет нас  с  Господом и даёт нам право на Небо.

 О  ПЕРВОРОДНОМ  ГРЕХЕ

 25. Чего требовал Господь Бог от первых людей?

-    Господь Бог требовал, чтобы первые люди любили и слуша­лись Его.

26. Остались ли первые люди послушными Господу Богу?

-    Первые  люди  не  были  послушны  Господу  Богу.  Дьявол   уговорил их   к непослушанию.

27. Как мы называем непослушание первых людей?

-    Непослушание  первых  людей  мы  называем  первородным  грехом.

28. Как Господь Бог наказал первых людей за их грех?

-    Господь Бог лишил их освящающей  благодати,  права  быть  на   Небе,  и   они   перестали   быть  детьми  Божьими;  Господь  Бог объявил им, что  в  наказание будут тяжело трудиться,  болеть и выгнал их из Рая.

29. Только ли первых людей коснулось это наказание?

-    Это  наказание  перешло на весь человеческий  род.  Все  люди  рождаются   с  первородным  грехом.

30.  Кто был свободен от первородного греха?

-    От первородного  греха  была свободна одна лишь Матерь  Божья,    поэтому  мы  Её  называем Непорочно Зачатой.

 О  КОНЕЧНОЙ  УЧАСТИ  ЧЕЛОВЕКА

 31. Что такое смерть?

-    Смерть — это отделение души от тела.

32. Что происходит с душой после смерти человека?

-    После смерти человека душа предстаёт на суд Божий.

33. Куда идёт душа после суда?

-    После  суда  душу ждёт награда в небе, очищение в чистилище, или вечное   наказание в аду.

34. Какая награда ждёт душу на Небе?

-   Души  на  Небе  счастливы, так как они видят Господа Бога,  пребывают  вместе  с  Господом      Иисусом,   Пресвятой  Девой  Марией,   Святыми  и      Ангелами.

35. Какое наказание получают осуждённые в аду?

-   Осуждённые в аду не видят Господа Бога и терпят вечные муки.

36. Что происходит с душой в чистилище?

-   Душа  в  чистилище  некоторое  время  сильно  страдает,  а потом идёт  в   Царство Небесное.

37. Когда тело получит награду или наказание?

-   При конце света все  люди воскреснут на Страшный  Суд  и   тогда       тело  получит   либо награду, либо наказание.

О  БОЖЬИХ  ЗАПОВЕДЯХ

 38. Что  сделал  Господь  для  того,   чтобы  люди  знали  как  им  поступать?

-    Господь дал людям Заповеди. Их десять.

39.  Какова первая Заповедь Божья?

-    Да не будет у тебя других богов, кроме Меня.

40.  Когда мы выполняем первую Заповедь Божью?

-    Первую  Заповедь  мы  выполняем,  если:   Верим  в  Господа Бога и во всё,    что   Он   нам    открыл. Часто  молимся — разговариваем  с  Господом    Богом.  Поклоняемся  Ему.

41.  Какова вторая Заповедь Божья?

-    Не произноси Имени Господа Бога твоего напрасно.

42. Когда мы выполняем вторую Заповедь?

-    Вторую Заповедь Божью мы выполняем, если:

     1. Почитаем Имя Божье и имена Святых.

     2. Бережём святые места и освя­щённые предметы.

     3. Уважаем людей, посвятившихся Господу Богу.

     4. Достойно ведём себя в церкви.

43. Какова третья Заповедь Божья?

-    Помни святить праздничный день.

44. Когда мы выполняем третью Заповедь Божью?

-    Третью Заповедь Божью мы выполняем, если:

     1. По вос­кресеньям и в праздничные дни поклоняемся Господу Богу.

      2. В эти дни участвуем в Святой Мессе (Божественной Литургии).

    3. В эти дни отдыхаем и совершаем добрые дела.

45.  Какова четвёртая Заповедь Божья?

-    Почитай отца твоего и мать твою.

46. Когда мы выполняем четвёртую Заповедь Божью?

-    Четвёртую Заповедь Божью мы выполняем если:

     1. Уважаем, любим и слушаемся своих родителей.

     2. Уважаем опекунов и старших.

     3. Любим свою Родину и молимся о ней.

47. Какова пятая Заповедь Божья?

-    Не убивай.

48. Когда мы выполняем пятую Заповедь Божью?

-    Пятую Заповедь Божью мы выполняем, если:

     1. Бережём свою жизнь и здоровье.

     2. Бережём жизнь и здоровье других людей.

     3. Заботимся о животных и о птицах.

49. Каковы шестая и девятая Заповеди Божьи?

-    Шестая: Не прелюбодействуй.

     Девятая: Не пожелай жены ближнего твоего.

50. Когда мы выполняем шестую и девятую Заповеди Божьи?

- Шестую и девятую Заповеди Божьи мы выполняем, если:

     1. Ведём себя скромно и стыдливо.

     2. Наши мысли и слова чисты.

     3. Избегаем поводов для появления нечистых мыслей

         и бесстыдного поведения.

51. Каковы седьмая и десятая Заповеди Божьи?

-    Седьмая: Не кради.

     Десятая: Не пожелай имущества ближнего твоего.

52. Когда мы выполняем седьмую и десятую Божьи Заповеди?

-    Седьмую и десятую Божьи Заповеди мы выполняем, если:     

    1. Не берём чужих вещей без разрешения владельца.

    2. Бережём чужие и собственные вещи.

    3. Возвращаем найденные или одолженные вещи.

   4. Бережём общественное имущество.

   5. Бережём труд людей.

53.  Какова восьмая Заповедь Божья?

-    Не лжесвидетельствуй против ближнего твоего.

54.  Когда мы выполняем восьмую Заповедь Божью?

-     Восьмую Заповедь Божью мы выполняем, если:

     1. Говорим правду.

     2. Хорошо говорим о других людях.

     3. Не разрешаем другим плохо высказываться о ближних.

55.  Какая Заповедь Божья важнее всех?

-    Заповедь любви — это самая важная Заповедь.

     1. Возлюби  Господа  Бога  твоего всем сердцем твоим, всей душой  твоей, всеми силами  твоими.

     2. А ближнего твоего как самого себя.

 О ЦЕРКОВНЫХ ЗАПОВЕДЯХ

 56.  Каковы Заповеди каждый католик обязан выполнять ещё?

 -   Церковные Заповеди.

57. Кто дал Церкви право устанавливать Заповеди?

-   Сам Господь Иисус.

58. Сколько Церковных Заповедей?

-    Существует пять Церковных Заповедей:

     1. Установленные Церковью дни святить.

     2. В воскресные и праздничные дни участвовать в Святой Мессе.

     3. Соблюдать установленный Церковью пост.

 4. Покрайнеймере, один раз в год, в пасхальное время,  исповедоваться  и   причащаться.

    5.  В запрещённое время пиршеств не устраивать.

 О ГРЕХЕ

 59. Что такое грех?

-   Грех — это сознательное и добровольное нарушение Божьих     или  Церковных Заповедей.

60. Все ли грехи одинаковы по своей тяжести?

-   Нет, не все грехи одинаковы: одни — тяжёлые, т.е. смертные,      другие — лёгкие, т.е. повседневные.

61. Когда человек совершает смертный грех?

-   Когда сознательно и добровольно нарушает Заповедь в важ­ном деле.

62. Каковы последствия смертного греха?

-  Совершая  смертный   грех,   человек  оскорбляет  Господа  Бога, порывает      связь  с  Ним,   обижает   братьев,   лишается освящающей  благодати   и    возможности  достичь  Царства  Небесного; заслуживает наказания на   земле и вечного проклятия.

 ОБ  ИИСУСЕ  ХРИСТЕ

 63. Кем является Иисус Христос?

-   Иисус Христос - это Сын Божий, который стал человеком     ради  нашего  избавления.

64. Каким способом Господь Иисус избавил нас?

-   Господь Иисус избавил нас через Свои страдания и смерть на кресте.

65. Кто является Отцом Господа Иисуса?

-    Отцом Господа Иисуса является Бог Отец.

66. Кто является Матерью Господа Иисуса?

-   Матерью Господа Иисуса является Пресвятая Дева Мария.

67. Кем был святой Иосиф?

-   Святой Иосиф был опекуном Господа Иисуса.

68. Почему Матерь Божью мы называем Пресвятой?

-    Матерь  Божью  мы  называем   Пресвятой,   потому   что  Она   не  имела  ни   одного  греха,  была полна благодати Божьей.

69. Почему Матерь Божью мы называем Непорочно Зачатой?

-   Матерь  Божью  мы называем  Непорочно  Зачатой,   потому   что   Она   была    свободна  от первородного греха.

 О БЛАГОДАТИ БОЖЬЕЙ

 70. Что нужно человеку для того, чтобы достичь Неба?

-    Для того, чтобы достичь Неба, человеку необходима благо­дать от Бога.

71. Кто заслужил нам благодать Божью?

-    Благодать Божью заслужил нам Спаситель Мира, Иисус Христос.

72. Каковы виды Божьей благодати?

-   Освящающая и воздействующая Божьи благодати.

73. Что такое освящающая благодать?

-  Освящающая    благодать   —   это   дар   Божий,     который    даёт   нам  сверхъестественную жизнь в Боге,   делает нас Божьими  детьми  и даёт       возможность достичь Царства Небесного.

74. Когда мы впервые получаем освящающую благодать?                                             

-   Впервые мы получаем освящающую благодать во время  Таинства   Святого Крещения.

75. Когда человек теряет освящающую благодать?

- Если человек совершает тяжёлый грех, он теряет освящающую
     благодать.

76. Как мы можем обрести вновь благодать Божью?

-    Потерянную   благодать   Божью  мы  можем   обрести   вновь   благодаря   Таинству Покаяния.

77. Что такое воздействующая благодать?

-   Воздействующая благодать — это помощь Божья для совершения   добрых  дел, необходимых для спасения.

 О  СВЯТЫХ  ТАИНСТВАХ

 78. Что такое Таинство?

     Таинство  -  это  видимый  знак,   который,   по  установлению  Господа   Иисуса, даёт нам жизнь Божью.

79.  Как действуют в нас Святые Таинства?

-   Через  Святые  Таинства  Господь  Иисус  соединяется  с нами,   даёт нам  жизнь Божью и  Свои благодати.

80. Сколько Святых Таинств?

-    Святых Таинств семь:

 1. Крещение. 2. Миропомазание. 3. Евхаристия. 4. Покаяние.

 5. Елеопомазание. 6. Священство. 7. Брак.

81.  Какие Таинства можно принять лишь один раз в жизни?

-    Крещение,  Миропомазание  и  Священство можно  принять    лишь один   раз в жизни.

 О  СВЯТОМ  КРЕЩЕНИИ

 82.  Что такое Крещение?

-  Крещение — это первое и самое важное Таинство, в котором Господь  Иисус освобождает нас от первородного и других грехов, соединяет  нас с Собой, даёт нам жизнь Божью и включает   нас в Святую  Церковь.

83.  Кто может крестить?

      Крестить может священник, в случае же необходимости — лю­бой   человек.

84.  Как надо крестить?

-    Крестить надо следующим образом:      

- голову человека надо поливать водой,  произнося одновременно слова:  «... я крещу тебя во Имя Отца, и Сына и Духа Святого».

 О  ТАИНСТВЕ  ПОКАЯНИЯ

 85.  Что такое Покаяние?

-     Покаяние  -  это  Таинство,   в  котором  священник  от  имени   Господа  Иисуса прощает нам грехи.

86.   Какие условия нужны для того, чтобы достойно и с пользой   для    души совершить Таинство Покаяния?

-    Для того, чтобы Господь Иисус простил нам грехи в Таинстве  Покаяния,   нужно:

 1. совершить испытание совести,

 2. сожалеть о грехах,

 3. принять крепкое решение больше не грешить,

 4. искренне исповедаться,

 5. удовлетворить Господа Бога и ближнего.

87.  Что такое испытание совести?

-    Испытание совести — это припоминание своих грехов.

88.  Что такое сожаление о грехах?

-    Сожаление о грехах -  это печаль по поводу совершенных   грехов. Надо сожалеть о грехах, ведь мы оскорбили Бога.

89.  Что надо сделать после сожаления о грехах?

-   После того, как мы извинимся перед Господом Богом за наши  грехи,   мы   должны твёрдо решить больше не грешить  и  избе­гать  поводов  ко  греху.

90.  Что такое исповедь?

-  Исповедь —  это  признание  в  своих  грехах  перед  священником   для  получения разрешения.

91.  Какой должна быть исповедь?

-     Исповедь  должна  быть  искренней  и  полной,   т.е.  на  исповеди  надо признаться во всех своих грехах.

92.  Что происходит в душе благодаря хорошей исповеди?

-    Во время хорошей   исповеди  Господь  Иисус  прощает   грехи   и   осво­бождает от  Вечного    наказания,     возвращает    освящающую     благо­дать     и     даёт    воздействующие благодати для выполнения Заповедей.

93.  Что такое удовлетворение за грехи?

-     Удовлетворение Господа Бога и ближнего за грехи — это     вы­полнение   назначенной священником  эпитемии и исправление    причинённых другим людям обид.

О  ТАИНСТВЕ  ЕВХАРИСТИИ

94.  Что такое Евхаристия, т.е. Пресвятое Таинство?

 -   Пресвятое  Таинство — это  Истинное  Тело и Истинная Кровь   Господа   Иисуса под видом хлеба и вина.

95. Кто присутствует в Святых Дарах?

-    В Святых Дарах присутствует живой Иисус Христос, Бог и Человек.

96.  Какие Таинства установил Господь Иисус во время Тайной Вечери?

- Во время Тайной Вечери Господь Иисус установил Пресвятое Таинство, т.е. Таинство Евхаристии, и Таинство Священства.

97. Что совершает  Господь Иисус в жертве Святой Мессы   (Божественной Литургии)?

-     Во  время   Святой  Мессы  Господь  Иисус  жертвует  Себя  и  нас  Отцу     Небесному и кормит нас  Своим Телом.

98.  Что такое Святая Месса?

-     Святая Месса это бескровное возобновление Жертвы    Господа  Иисуса    на кресте.

99.  Что такое Святое Причастие?

-  Принятие  Пресвятого Причастия, т.е. вкушение Тела и Крови Господа   Иисуса под видом хлеба и вина, мы называем Святым Причастием.  

       Во время Святой Мессы священник и верующие причащаются.

100.  Что мы приобретаем благодаря принятию Святого Причастия?

-    Святое  Причастие  соединяет  нас  с  Господом  Иисусом и с людьми  в  Одну   Божью  семью,  укрепляет   нашу   любовь,   умножает освящающую благодать и даёт воздействующие благодати.

101.  Кто может причащаться?

-      Каждый, кто хочет соединиться с Господом Иисусом и не имеет на душе         смертного греха, может причащаться.

 О  ДРУГИХ  ТАИНСТВАХ

 102. Что такое Миропомазание?

-   Миропомазание  -  это   Таинство,    в   котором   Дух   Святой  воспламеняет  в  душе  любовь  и  даёт  Свои  дары,  укрепляет     христианина,   чтобы  исповедал,  защищал  свою  веру  и  по  ней  жил.

103. Что такое Елеопомазание?

-   Елеопомазание  - это  Таинство,   в  котором  Господь Иисус принимает страдания больного на Себя, прощает грехи, даёт Свою благодать.   Таинство Елеопомазания иногда  приносит  облегчение  страданий  и  возвращает здоровье.

104. Что такое Священство?

-     Священство  —  это   Таинство,    в   котором   Господь   Иисус   даёт   власть   служить   Святую    Мессу     (Божественную   Литургию),     раздавать    Святые    Таинства,    и         благодать    достойно   пользоваться­      этой     властью.     Все    верующие   участвуют   в          Священстве Иисуса Христа.

105. Что такое Брак?

-  Брак - это Таинство,  в котором двое христиан свободного   положения  заключают      друг  с   другом    ненарушимый   союз  и обретают  благодать  для  верного выполнения принятых  обязанностей.

106. Каковы главные обязанности брака?

   1. Воспитать детей и позаботиться об их земном и вечном   благополучии.

   2. Жить до смерти в согласии, любви и верности.

   3. Помогать друг другу достичь земного и вечного счастья.

 О  СВЯТОЙ  ЦЕРКВИ

 107. Откуда мы знаем то, чему мы учимся о Господе Боге?

-     Сам Господь Бог открыл это людям.

108.  Кому  Господь  Иисус  поручил  учить тому,  что  Господь  Бог  объявил   людям?

-     Апостолам  и  их  наследникам Господь Иисус поручил учить   тому,  что Господь Бог объявил людям.

109. Кого из Апостолов Господь Иисус избрал Своим наслед­ником?

-      Апостола Петра Господь Иисус избрал Своим наследником.

110.Кто является наследником Апостола Петра?

-     Наследником    Апостола   Петра   является   епископ   Рима,   т.е.   Папа,   Святейший Отец.

111. Кто является наследниками Апостолов?

-     Наследниками Апостолов являются епископы.

112. Кто помогает епископам учить тому, что объявил Господь Бог?

-      Священники помогают епископам учить тому, что объявил Господь Бог.

113. Кто составляет Святую Церковь?

-     Папа Римский, епископы,  священники и верующие составляют   Святую Церковь. Все люди, избавленные Христом, составляют  Народ Божий.

114. Каковы главные обязанности католика?

-     Главные обязанности католика:

  1. Верить  во  всё то,  что  открыл  Господь Бог и чему учит святая  католическая  Церковь.

  2. Выполнять Божьи и Церковные Заповеди.

  3. Принимать Святые Таинства.

  4. Молиться и совершать добрые дела.

KATECHIZM

 O PANU BOGU

1.   Kto to jest Pan Bóg?

-  Pan Bóg jest to Duch najdoskonalszy, Stworzyciel nieba i ziemi, i Ojciec nasz najlepszy.

2.  Dlaczego Pana Boga nazywamy Duchem?

-  Pana Boga nazywamy Duchem, bo nie ma ciała.

3.  Jak nazywamy Boga w trzech Osobach?

-  Boga w trzech Osobach nazywamy Trójcą Przenajświętszą.

4.  Czy Pan Bóg zawsze był i zawsze będzie?

-  Pan Bóg był zawsze, jest i będzie zawsze, i dlatego Pana Boga nazywamy wiecznym.

5.  Gdzie jest Pan Bóg?

-  Pan Bóg jest w niebie, na ziemi i na każdym miejscu.

6.  Dlaczego Pana Boga nazywamy wszechwiedzącym?

-  Bo Pan Bóg wszystko wie i zna nawet nasze myśli i chęci.

7.  Dlaczego Pana Boga nazywamy Stworzycielem?

-  Pana Boga nazywamy Stworzycielem, bo uczynił wszystkie rzeczy z niczego.

8.  Dlaczego Pana Boga nazywamy Ojcem najlepszym?

-  Pana Boga nazywamy Ojcem najlepszym, bo kocha wszystkich ludzi jako swoje dzieci i troszczy się o wszystkie stworzenia swoje.

9.  Dlaczego Pana Boga nazywamy sprawiedliwym?

-   Bo Pan Bóg za dobre nagradza, a za złe karze. 

 10. Dlaczego Pana Boga nazywamy miłosiernym?

-   Bo Pan Bóg chętnie przebacza, gdy żałujemy za grzechy.

 O ANIOŁACH

11.  Kto to są Aniołowie?

-  Aniołowie są to duchy, które mają rozum i wolną wolę, lecz nie
mają ciała.

12.  Na co Pan Bóg stworzył Aniołów?

-  Pan Bóg stworzył Aniołów, aby Pana Boga chwalili, ludziom do zbawienia pomagali i cieszyli się szczęściem w niebie.

13.  Jak nazywamy Aniołów, którzy nam pomagają?

-  Aniołów, którzy nam pomagają, nazywamy Aniołami Stróżami.

14.  Czy wszyscy Aniołowie zostali posłuszni Panu Bogu?

-  Niektórzy Aniołowie zbuntowali się i nie chcieli służyć Panu Bogu.

15.  Jak Pan Bóg ukarał zbuntowanych Aniołów?

-  Zbuntowanych Aniołów strącił Pan Bóg do piekła, gdzie nie mogą oglądać Go i cierpią wieczne męki.

16.  Jak nazywamy zbuntowanych Aniołów?

-  Zbuntowanych Aniołów nazywamy szatanami, złymi duchami, albo diabłami.

17.  Co czynią złe duchy?

-  Złe duchy kuszą ludzi, aby nie słuchali Pana Boga.

 O CZŁOWIEKU

18.  Skąd się wziął człowiek?

-  Człowieka stworzył Pan Bóg.

19.  Kto to jest człowiek?

-  Człowiek jest to stworzenie Boże, które posiada ciało i duszę nieśmiertelną.

20.   Do kogo jest podobna dusza ludzka?

-  Dusza ludzka podobna jest do Pana Boga, bo jest duchem, ma
rozum i wolną wolę i nigdy nie umiera.

21.   Na co Pan Bóg stworzył człowieka?

-  Pan Bóg stworzył człowieka, aby człowiek Pana Boga kochał, pełnił Jego wolę, a po śmierci był z Nim w niebie.

22.   Dlaczego pierwsi ludzie byli szczęśliwi?

-  Pierwsi ludzie byli bardzo szczęśliwi,  bo byli miłymi dziećmi Bożymi, pracowali lekko i przyjemnie, nie chorowali i mieli nie umierać.

23.   Z czego najbardziej cieszyli się pierwsi ludzie?

-  Cieszyli się najbardziej z tego, że w duszy mieli łaskę uświę­ cającą.

24.   Co sprawia w duszy łaska uświęcająca?

-  Łaska uświęcająca czyni duszę piękną i miłą Bogu, łączy nas z Panem Jezusem i daje prawo do nieba.

 O GRZECHU PIERWORODNYM

25.   Czego wymagał Pan Bóg od pierwszych ludzi?

-  Pan Bóg wymagał, aby pierwsi ludzie kochali Go i byli Mu
posłuszni.

26.   Czy pierwsi ludzie byli posłuszni Panu Bogu?

-  Pierwsi ludzie nie byli posłuszni Panu Bogu. Diabeł namówił ich do nieposłuszeństwa.

27.   Jak się nazywa nieposłuszeństwo pierwszych ludzi?

-  Nieposłuszeństwo pierwszych ludzi nazywamy grzechem pierwo­ rodnym.

28.   Jak Pan Bóg ukarał pierwszych ludzi za ich grzech?

-  Pan Bóg pozbawił ich łaski uświęcającej, prawa do nieba i przestali być dziećmi Bożymi; Pan Bóg zapowiedział, że za karę będą musieli ciężko pracować, chorować i umierać, i usunął ich z raju.

29.   Czy te kary dotknęły tylko pierwszych ludzi?

-  Kary te spadły na wszystkich ludzi, czyli wszyscy ludzie rodzą się z grzechem pierworodnym.

30.   Kto był wolny od grzechu pierworodnego?

-  Od grzechu pierworodnego była wolna tylko Najświętsza Panna, dlatego nazywamy Ją Niepokalanie Poczętą.

 O RZECZACH OSTATECZNYCH

31.  Co to jest śmierć?

-  Śmierć jest to rozłączenie się duszy i ciała.

32.  Co się dzieje z duszą po śmierci człowieka?

-   Po śmierci człowieka dusza staje na sąd Boży. 

33. Dokąd idzie dusza po sądzie?

-  Po sądzie Bożym czeka duszę nagroda w niebie, albo oczyszczenie w czyśćcu, albo wieczna kara w piekle.

34. Jaka jest nagroda w niebie?

-  Dusze w niebie są szczęśliwe, bo oglądają Pana Boga, są ra­ zem z Panem Jezusem,  Najświętszą  Maryją Panną,  Świętymi i Aniołami.

35. Jaką karę ponoszą potępieni w piekle?

-  Potępieni w piekle nie oglądają Pana Boga i cierpią wieczne męki. 

36. Co się dzieje z duszą w czyśćcu?

-  Dusza w czyśćcu przez jakiś czas cierpi dotkliwe męki, a potem idzie do nieba.

37. Kiedy i ciało otrzyma nagrodę, albo karę wieczną?

-  Na końcu świata wszyscy ludzie zmartwychwstaną na Sąd Osta­ teczny. Wtedy również ciało człowieka otrzyma nagrodę albo karę wieczną.

 Q PRZYKAZANIACH BOŻYCH

38.  Co Pan Bóg uczynił, aby ludzie wiedzieli, jak mają postępować?

-  Pan Bóg dał ludziom przykazania. Jest ich dziesięć.

39.  Które jest pierwsze przykazanie Boże?

-  Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.

40.  Kiedy zachowujemy pierwsze przykazanie Boże?

-  Pierwsze przykazanie Boże zachowujemy, gdy:

1.  wierzymy w Pana Boga i we wszystko, co Pan Bóg objawił,

2.  modlimy się często — rozmawiamy z Panem Bogiem,

3.  oddajemy Mu cześć.

41.  Które jest drugie przykazanie Boże?

-  Nie będziesz brał Imienia Pana Boga swego nadaremno.

42.   Kiedy zachowujemy drugie przykazanie Boże?

-  Drugie przykazanie Boże zachowujemy, gdy: 1. szanujemy Imię Boże i imiona Świętych, 2. szanujemy miejsca i rzeczy poświęcone, 3. szanujemy osoby poświęcone Panu Bogu, 4. poważnie zacho­ wujemy się w kościele.

43.  Które jest trzecie przykazanie Boże?

-  Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

44.   Kiedy zachowujemy trzecie przykazanie Boże?

Trzecie przykazanie Boże zachowujemy, gdy:

1. przeznaczamy niedziele i święta na oddanie czci Bogu,

2. na uczestniczenie we Mszy świętej,

3. na odpoczynek i pełnienie dobrych uczynków.

45.  Które jest czwarte przykazanie Boże?

-  Czcij ojca swego i matkę swoją.

46.   Kiedy zachowujemy czwarte przykazanie Boże?

-  Czwarte przykazanie Boże zachowujemy, gdy: 1. szanujemy, ko­ chamy i słuchamy swoich  rodziców, 2. szanujemy opiekunów i przełożonych, 3. kochamy i modlimy się za swoją Ojczyznę.

47.  Które jest piąte przykazanie Boże?

-  Nie zabijaj.

48.   Kiedy zachowujemy piąte przykazanie Boże?

-  Piąte przykazanie Boże zachowujemy, gdy: 

1. szanujemy życie i zdrowie własne, 

2. szanujemy życie i zdrowie innych ludzi, 

3. opiekujemy się zwierzętami i ptakami.

49.  Które jest szóste i dziewiąte przykazanie Boże?

-  Szóste przykazanie: Nie cudzołóż,

Dziewiąte przykazanie: Nie pożądaj żony bliźniego swego.

50.   Kiedy zachowujemy szóste i dziewiąte przykazanie Boże?

-  Przykazanie szóste i dziewiąte zachowujemy, gdy: l. zachowujemy się skromnie i wstydliwie, 2. mamy czyste myśli i słowa, 3. unikamy okazji do powstawania nieczystych myśli i bezwstydnego zacho­wania się.

51.   Które jest siódme i dziesiąte przykazanie Boże?

-  Siódme przykazanie: Nie kradnij. Dziesiąte przykazanie: Nie pożą­ daj żadnej rzeczy, która jego jest (bliźniego swego).

52.   Kiedy zachowujemy siódme i dziesiąte przykazanie Boże?

-  Siódme i dziesiąte przykazanie Boże zachowujemy, gdy: 

1. nie bierzemy cudzych rzeczy bez pozwolenia właściciela,

2. szanujemy cudze i własne rzeczy,

3. szanujemy rzeczy społeczne,

4. oddajemy rzeczy znalezione lub pożyczone,

5. szanujemy pracę ludzi.

53.  Które jest ósme przykazanie Boże?

-  Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

54.  Kiedy zachowujemy ósme przykazanie Boże?

-  Ósme przykazanie zachowujemy, gdy:

l. mówimy prawdę, 

2. mówimy dobrze o innych ludziach,  

3. nie pozwalamy innym mówić źle o bliźnich.

55.  Które są najważniejsze przykazania Boże?

-  Najważniejszymi przykazaniami Bożymi są przykazania miłości,

1.  Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich,

2.  a bliźniego swego jak siebie samego.

 O PRZYKAZANIACH KOŚCIELNYCH

56.  Jakie są jeszcze przykazania, które każdy katolik zachowywać powinien?

-  Przykazania kościelne.

57.  Kto Kościołowi dał władzę ustanawiania przykazań?

-  Sam Pan Jezus.

58.  Ile jest przykazań kościelnych?

-  Przykazań kościelnych jest pięć:

1.  Ustanowione przez Kościół dni święte święcić,

2.  W niedzielę i święta we Mszy świętej nabożnie uczestniczyć,

3.  Posty nakazane zachowywać,

4.  Przynajmniej raz w roku spowiadać się i w czasie wielkanocnym Komunię świętą przyjmować,

5.  W czasach zakazanych zabaw hucznych nie urządzać.

 O GRZECHU

59.  Co to jest grzech?

-  Grzech jest to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych.

60.  Czy wszystkie grzechy są jednakowe?

-  Nie wszystkie grzechy są jednakowe; jedne są ciężkie, czyli śmier­ telne, inne są lekkie, czyli powszednie.

61.  Kiedy człowiek popełnia grzech ciężki?

-  Gdy świadomie i dobrowolnie nie zachowuje przykazań w ważnej rzeczy.

62.  Jakie są skutki grzechu śmiertelnego?

-  Przez grzech śmiertelny człowiek obraża Pana Boga, zrywa z Nim przyjaźń, krzywdzi braci, pozbawia się łaski uświęcającej i prawa do nieba, zasługuje na kary tu na ziemi i potępienie wieczne.

 O PANU JEZUSIE

63.  Kim jest Jezus Chrystus?

-  Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.

64.  W jaki sposób zbawił nas Pan Jezus?

-  Pan Jezus zbawił nas przez mękę i śmierć swoją na krzyżu.

65.  Kto jest Ojcem Pana Jezusa?

-  Ojcem Pana Jezusa jest Bóg Ojciec.

66.  Kto jest Matką Pana Jezusa?

-  Matką Pana Jezusa jest Najświętsza Maryja Panna.

67.  Kim był święty Józef?

-  Święty Józef był opiekunem Pana Jezusa.

68.  Dlaczego Matka Boża nazywa się Najświętsza?

-  Matka Boża nazywa się Najświętsza, bo nie miała żadnego grzechu i była pełna łaski Bożej.

69.  Dlaczego Matkę Bożą nazywamy Niepokalanie Poczętą?

-  Matka Boża nazywa się Niepokalanie Poczęta, bo wolna była od grzechu pierworodnego.

 O ŁASCE BOŻEJ

70.  Czego potrzebuje człowiek, aby mógł osiągnąć niebo?

-  Człowiek, aby mógł osiągnąć niebo, potrzebuje pomocy łaski Bożej.

71.   Kto wysłużył nam łaskę Bożą?

-  Łaskę Bożą wysłużył nam Zbawiciel świata, Jezus Chrystus.

72.   Jakie są rodzaje łaski Bożej?

-  Łaska Boża jest uświęcająca i uczynkowa.

73.   Co to jest łaska uświęcająca?

-  Łaska uświęcająca jest to dar Boży, który daje nam życie nad­ przyrodzone, czyni nas dziećmi Bożymi i daje prawo do nieba.

74.   Kiedy po raz pierwszy otrzymujemy łaskę uświęcającą?

-  Po   raz  pierwszy   otrzymujemy  łaskę  uświęcającą   na   Chrzcie świętym.

75.   Kiedy traci człowiek łaskę uświęcającą?

-  Łaskę uświęcającą traci człowiek, gdy popełni grzech ciężki.

76.   Przez co możemy odzyskać utraconą łaskę uświęcającą?

-  Utraconą łaskę uświęcającą możemy odzyskać przez Sakrament Pokuty.

77.   Co to jest łaska uczynkowa?

-  Łaska uczynkowa jest to pomoc Boża do spełniania dobrych uczynków, potrzebnych do zbawienia.

 O SAKRAMENTACH ŚWIĘTYCH

78.   Co to jest Sakrament?

-  Sakrament jesto to znak widzialny, który z ustanowienia Pana Jezusa daje nam życie Boże.

79.   Co sprawiają Sakramenty święte w nas?

-  Przez Sakramenty święte Pan Jezus łączy się z nami, udziela nam życia Bożego i daje swoje łaski.

80.   Ile jest Sakramentów świętych?

-  Sakramentów świętych jest siedem:

l - Chrzest,

2 - Bierzmowanie,

3 - Eucharystia czyli Najświętszy Sakrament,

4 - Pokuta,

5 - Namaszczenie Chorych,

6 - Kapłaństwo,

7 - Małżeństwo.

81.   Które Sakramenty tylko raz w życiu można przyjmować?

-  Chrzest, Bierzmowanie i Kapłaństwo.

 O CHRZCIE ŚWIĘTYM

82.  Co to jest Chrzest święty?

-  Chrzest święty jest to pierwszy i najpotrzebniejszy Sakrament, w którym Pan Jezus uwalnia nas od grzechu pierworodnego i innych grzechów, jednoczy nas ze sobą, daje nam życie Boże i włącza nas do Kościoła świętego.

83.  Kto może chrzcić?

-  Chrztu świętego udziela zazwyczaj kapłan, a w nagłym wypadku może udzielić każdy człowiek.

84.  W jaki sposób udziela się Chrztu świętego?

-  Chrztu świętego udziela się w ten sposób: polewa się główkę dziecka wodą i jednocześnie wymawia się słowa „...ja ciebie chrzczę w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego".

 O SAKRAMENCIE POKUTY

85.  Co to jest Pokuta?

-  Pokuta jest to Sakrament, w którym kapłan w zastępstwie Pana Jezusa odpuszcza nam grzechy.

86.  Jakie warunki trzeba wypełnić, aby przyjąć Sakrament Pokuty godnie i z pożytkiem dla duszy?

-  Żeby Pan Jezus odpuścił nam grzechy w Sakramencie Pokuty, trzeba: l. zrobić rachunek sumienia, 2. żałować za grzechy, 3. mocno postanowić poprawę, 4. szczerze się wyspowiadać, 5. zadośćuczynić (wynagrodzić) Panu Bogu i ludziom.

87.   Co to jest rachunek sumienia?

-  Rachunek sumienia jest to przypomnienie sobie swoich grzechów.

88.   Co to jest żal za grzechy?

-  Żal za grzechy jest to smutek z powodu popełnionych grzechów. Trzeba żałować za grzechy, bośmy przez grzechy obrazili Pana Boga.

89.   Co trzeba uczynić po obudzeniu żalu za grzechy?

-  Po przeproszeniu Pana Boga za grzechy trzeba mocno postanowić więcej nie grzeszyć i unikać okazji do grzechu.

90.  Co to jest spowiedź?

-  Spowiedź jest to wyznanie wszystkich swoich grzechów przed ka­
płanem dla otrzymania rozgrzeszenia.

91.  Jaka powinna być spowiedź?

-  Spowiedź powinna być szczera i całkowita, to znaczy, że na spowiedzi trzeba wyznać wszystkie swoje grzechy.

92.  Co się dzieje w duszy przez spowiedź dobrze odbytą?

W spowiedzi dobrze odbytej Pan Jezus odpuszcza grzechy i karę wieczną, przywraca łaskę uświęcającą i daje łaski uczynkowe do zachowania przykazań.

93.  Co to jest zadośćuczynienie?

-  Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu jest to wypełnienie wy­ znaczonej przez kapłana pokuty oraz wynagrodzenie krzywd wy­ rządzonych ludziom.

 O SAKRAMENCIE EUCHARYSTII

94.  Co to jest Sakrament Eucharystii czyli Najświętszy Sakrament?

-  Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.

95.  Kto jest w Najświętszym Sakramencie?

-  W Najświętszym Sakramencie jest Pan Jezus żywy jako  Bóg i Człowiek.

96.  Jakie Sakramenty święte ustanowił Pan Jezus na Ostatniej Wie­ czerzy?

-  Na Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament czyli Sakrament Eucharystii i Sakrament Kapłaństwa.

97.   Co czyni Pan Jezus w ofierze Mszy świętej?

-  We Mszy świętej Pan Jezus ofiaruje się za nas i z nami Ojcu Niebieskiemu i karmi nas swoim Ciałem.

98.   Co to jest Msza święta?

-  Msza święta jest powtórzeniem w sposób niekrwawy Ofiary Pana Jezusa na krzyżu.

99.   Co to jest Komunia święta?

-  Przyjmowanie Najświętszego Sakramentu, czyli pożywanie Ciała i Krwi Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina, nazywamy Komunią świętą. We Mszy świętej kapłan i wierni przyjmują Komunię świętą.

100.   Co sprawia w nas Komunia święta?

-  Komunia święta jednoczy nas z Panem Jezusem i z ludźmi w jedną rodzinę dzieci Bożych, wzmacnia miłość, pomnaża laskę uświęcającą i daje łaski uczynkowe.

101.   Kto może przyjmować Komunię świętą?

-  Każdy, kto chce zjednoczyć się z Panem Jezusem i nie ma na duszy grzechu śmiertelnego.

 O INNYCH SAKRAMENTACH ŚWIĘTYCH

102.   Co to jest Bierzmowanie?

-   Bierzmowanie jest to Sakrament, w którym Duch Święty rozpala w duszy miłość i daje swoje dary, umacnia chrześcijanina, aby wiarę swoją wyznawał, bronił jej i według niej żył.

-   Bierzmowanie czyni nas w pełni członkami Kościoła.

103.   Co to jest Sakrament Namaszczenia Chorych?

-  Namaszczenie Chorych jest to Sakrament, w którym Pan Jezus włącza cierpienia chorego w swoją Mękę, odpuszcza grzechy, udziela szczególne łaski. Sakrament Chorych niekiedy przynosi ulgę w cierpieniach, a nawet przywraca zdrowie.

104.   Co to jest Kapłaństwo? (Sakrament Kapłaństwa)

-   Kapłaństwo jest to Sakrament, w którym Pan Jezus daje władzę składania Ofiary Mszy świętej, udzielania Sakramentów świętych i łaskę do godnego ich wykonywania.

-   Wszyscy wierni uczestniczą w kapłaństwie Chrystusowym.

105.   Co to jest Małżeństwo?

-  Małżeństwo jest to Sakrament, w którym dwoje chrześcijan stanu wolnego zawiera ze sobą nierozerwalny związek i otrzymuje łaski do wiernego wypełniania przyjętych obowiązków.

106.   Jakie są główne obowiązki stanu małżeńskiego?

1.  wychować dzieci i dbać o ich dobro doczesne i wieczne,

2.  żyć zgodnie aż do śmierci w miłości i wierności małżeńskiej,

3.  wspomagać się wzajemnie w dążeniu do szczęścia doczesnego i wiecznego.

 O KOŚCIELE ŚWIĘTYM

107.   Skąd wiemy o tym wszystkim, czego uczymy się o Panu Bogu?

-  Sam Pan Bóg objawił to ludziom.

108.   Komu polecił Pan Jezus nauczać tego, co Pan Bóg objawił
ludziom?

-  Pan Jezus polecił Apostołom i ich następcom nauczać ludzi tego, co Pan Bóg objawił.

109.   Którego Apostoła wybrał Pan Jezus jako swego zastępcę?

-  Pan Jezus wybrał świętego Piotra jako swego zastępcę.

110.   Kto jest następcą świętego Piotra?

-  Następcą świętego Piotra jest biskup rzymski, czyli Papież, Ojciec Święty.

111.   Kto jest następcą Apostołów?

-  Następcami Apostołów są biskupi?

112.   Kto pomaga biskupom w nauczaniu tego, co Pan Bóg objawił?

-  W nauczaniu tego, co Pan Jezus objawił, pomagają biskupom kapłani, czyli księża.

113.   Kto stanowi Kościół święty?

-  Kościół święty stanowią: Papież, biskupi, kapłani i wierni. Wszyscy ludzie odkupieni przez Chrystusa stanowią Lud Boży.

114.   Jakie są główne obowiązki katolika?

-  Główne obowiązki katolika są:

1.  wierzyć w to wszystko, co Pan Bóg objawił, a Kościół naucza,

2.  wypełniać przykazania Boże i kościelne,

3.  przyjmować Sakramenty święte,

4.  modlić się i pełnić dobre uczynki.

 XI. SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

1.  Po przygotowaniu się do Sakramentu Pokuty klęknij przy konfesjonale i pozdrów kapłana: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kapłan odpowiada: Na wieki wieków. Amen.

2.  Uczyń znak krzyża mówiąc: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

3.  Wysłuchaj słów kapłana, który zachęci cię do ufności w miłosierdzie ­Boże mówiąc np. Bóg niech będzie w twoim sercu, abyś skruszony w duchu wyznał swoje grzechy. Odpowiedz: Amen.

4.  Teraz powiedz: Przystępuję pierwszy raz do spowiedzi świętej. Następującymi grzechami obraziłem Pana Boga (tu wymień grzechy). Więcej grzechów nie pamiętam. Za wszystkie grzechy bardzo żałuję, postanawiam poprawę. Proszę o naukę, pokutę i rozgrzeszenie.

5.  Słuchaj teraz nauki kapłana i przyjmij wyznaczoną przez niego pokutę. Wyraź swój żal za grzechy mówiąc: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu.

6.  Kapłan z ręką wzniesioną nad tobą wypowie słowa rozgrzeszenia.
Słuchając tych słów pochyl się i gdy kapłan powie „i ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego". Odpowiedz: Amen.

7.  Po udzieleniu ci rozgrzeszenia kapłan mówi np. Idź w pokoju i głoś światu cudowne dzieła  Boga,  który cię zbawił.  Podziękuj kapłanowi mówiąc: „Bóg zapłać", i odejdź od konfesjonału.

Обратная связь

Имя отправителя *:
E-mail отправителя *:
Тема письма:
Текст сообщения *:
Код безопасности *:

Бесплатный конструктор сайтов - uCoz